Languages

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes

Contact

Links

Richtlijnen voor goed gebruik van medische beeldvorming:

www.health.belgium.be/richtlijnen-medische-beeldvorming


Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

www.gezondheid.belgie.be


Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC):

www.fanc.fgov.be


Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV):

www.riziv.be

www.riziv.be/care/nl/doctors/promotion-quality/medical_imagery/index.htm


Mijn arts schreef mij een onderzoek op Nucleaire Geneeskunde voor (BELNUC):

www.belnuc.be/nl/prescription/mijn-arts-heeft-mij-voorgeschreven-3.html


Contact

Voor vragen of opmerkingen in verband met de campagne medische beeldvorming kan u ons contacteren via het onderstaande formulier. Uw feedback helpt ons om de website beter aan te passen aan uw vragen en behoeften.