Languages

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes

Als radioloog of nuclearist

Is een aangevraagd onderzoek niet aangewezen of is het niet de beste keuze, dan is het nuttig om dat met de voorschrijvend arts te bespreken. Als specialist in medische beeldvorming kunt u eventueel een meer aangepast onderzoek voorstellen. In ieder geval is het, in het belang van de patiënt, nuttig om te weten of er al onderzoeken uitgevoerd werden. Neem bij een onderzoek zeker de nodige beschermende maatregelen en vermijd overmatige blootstelling aan ioniserende straling.