Languages

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes

Als patiënt

Goede communicatie tussen alle betrokken partijen is belangrijk.

Deze vragen kunnen u helpen in uw communicatie met uw arts:

  • Waarom heb ik een bepaald onderzoek nodig?
  • Wat zijn de voor - en nadelen van het onderzoek?
  • Hoe vaak moet ik het onderzoek ondergaan?
  • Zijn er evenwaardige (of betere) technieken zonder ioniserende straling?
  • Kan dit onderzoek doorgaan als ik misschien zwanger ben?
  • Beantwoordt het voorgestelde onderzoek aan de richtlijnen voor medische beeldvorming?

De volgende informatie kan uw arts helpen bij het maken van een goede keuze:

  • Vertel uw arts of u onlangs een onderzoek met medische beeldvorming hebt ondergaan.
  • Soms is een nieuw onderzoek dan niet meer nodig.
  • Dring niet aan op een onderzoek als uw arts dat niet nodig vindt.
  • Zeg het aan uw arts als u misschien zwanger bent. Dit is belangrijk om uw ongeboren kind te beschermen.