Languages

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes

Tandheelkunde

Medische beeldvorming wordt ook gebruikt binnen de tandheelkunde. Met behulp van medische beeldvorming kan de tandarts een mogelijk probleem in een vroeg stadium ontdekken.
De twee belangrijkste beeldvormingstechnieken die binnen de tandheelkunde gebruikt worden zijn de dentale radiografie en de computertomografie (CT-scan).

Dentale radiografie

Dentale radiografie is de meest gebruikte beeldvormingstechniek binnen de tandheelkunde. Met dentale radiografie kunnen beelden gemaakt worden van één of meerdere tanden en zelfs van de gehele kaak. Een beeld van de volledige kaak noemt men een orthopantomogram (of panoramische opname).
In vergelijking met radiografieën in de ‘gewone’ radiologie zijn de dosissen bij dentale radiografie relatief klein.

 

Computertomografie (CT-scan)

Binnen de computertomografie bestaan er voor de tandheelkunde twee technieken, namelijk de 'klassieke' CT en de 'Conebeam’ CT.
Informatie over de 'klassieke' CT vindt u bij de rubriek 'radiologie'.
Conebeam CT is een techniek die veel gelijkenissen vertoont met de 'klassieke' CT. Bij conebeam CT worden de beelden echter in één enkele omwenteling gemaakt. De stralingsdosis bij een conebeam CT-onderzoek is hierdoor lager dan bij de 'klassieke' CT, maar hoger dan bij een dentale radiografie.