Languages

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes

Gevoelige groepen

Omdat ioniserende straling de gezondheid kan schaden, is bescherming voor iedereen belangrijk. Maar bepaalde groepen zijn er gevoeliger voor dan andere. Hoe jonger, hoe gevoeliger voor ioniserende straling. Kinderen zijn gevoeliger dan volwassenen en jonge kinderen gevoeliger dan adolescenten. Daarom verdienen kinderen extra aandacht. Ook zwangere vrouwen vormen een kwetsbare groep. Bij hen gaat het vooral om de bescherming van het ongeboren kind. Vrouwen die zwanger zouden kunnen zijn, zeggen dit beter vooraf aan hun arts.

 

Kinderen zijn gevoeliger voor ioniserende straling dan volwassenen.

Ze verdienen extra aandacht!