Languages

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes

Als ouder

Kinderen zijn erg gevoelig voor ioniserende straling. Bij een onderzoek met medische beeldvorming zal de arts daar rekening mee houden. Daarom is goede communicatie met uw arts belangrijk.

 

Enkele tips:

  • Vertel uw arts of uw kind onlangs een onderzoek onderging. Informatie uit een eerder onderzoek kan heel waardevol zijn.
  • Dring niet aan op een onderzoek voor uw kind, als uw arts dat niet nodig vindt.
  • Soms is een alternatief onderzoek zonder ioniserende straling mogelijk. Praat hierover met uw arts.

Kinderen zijn gevoeliger voor ioniserende straling dan volwassenen.

Ze verdienen extra aandacht!