Languages

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes

Als arts

 

Medische beeldvorming evolueert snel. Vandaag is het aanbod aan onderzoekstechnieken erg uitgebreid. Als voorschrijvend arts kiest u een diagnostisch onderzoek op basis van de klinische context van uw patiënt. Hierbij houdt u rekening met wetenschappelijke aanbevelingen (Evidence Based Medicine). Toch is een keuze niet altijd even vanzelfsprekend.

 

Uit de vakliteratuur blijkt dat niet alle onderzoeken met behulp van medische beeldvorming optimaal gekozen zijn. Dit betekent dat het uitgevoerde onderzoek niet altijd aangewezen is in de klinische context van de patiënt. Zo’n onderzoeken beantwoorden niet aan de richtlijnen voor goed gebruik van medische beeldvorming, omdat er betere alternatieven bestaan of zelfs omdat ze niet eens nodig waren. Ze zijn een van de redenen waarom de gemiddelde jaarlijkse individuele stralingsdosis voor de patiënt de afgelopen jaren zo snel gestegen is.

 

Richtlijnen voor medische beeldvorming

De richtlijnen voor medische beeldvorming werden opgesteld om artsen te helpen bij de keuze voor een diagnostisch onderzoek. Een arts kan voor de individuele patiënt afwijken van deze richtlijnen, als hij daarvoor een duidelijke reden heeft. Maar in de meeste gevallen zal een voorschrijfgedrag dat overeenstemt met deze richtlijnen u helpen om uw patiënten de best mogelijke zorgen te garanderen.

De richtlijnen kunt u hier raadplegen.

 

Toepassing van de richtlijnen voor medische beeldvorming verhoogt de kwaliteit van uw diagnostiek en vermindert onnodige blootstelling aan ioniserende straling.

 

Sensibiliseringscampagne voor voorschrijvende artsen

In 2010 lanceerde het RIZIV een sensibiliseringscampagne voor voorschrijvende artsen. Meer informatie vindt u hier.