Languages

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes

Als patient bij de tandarts

Een onderzoek met medische beeldvorming is enkel nuttig indien de verwachte voordelen zwaarder doorwegen dan de nadelen. Vooral kinderen verdienen bijzondere aandacht aangezien zij gevoeliger zijn voor ioniserende straling. Goede communicatie met uw tandarts is dan ook zeer belangrijk.

Deze vragen kunnen u helpen in uw communicatie met uw tandarts:

  • Waarom heb ik (of mijn kind) een bepaald onderzoek nodig?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van het onderzoek?
  • Kan dit onderzoek doorgaan als ik misschien zwanger ben?

 

De volgende informatie kan uw tandarts helpen bij het maken van een goede keuze:

  • Indien u meerdere tandartsen raadpleegt, dan is het aangeraden om hen te informeren over beeldvormende onderzoeken die u (of uw kind) in de afgelopen twee jaar onderging. Informatie uit een vorig onderzoek bij een andere tandarts kan belangrijk zijn en kan een nieuw onderzoek overbodig maken.
  • Indien u zwanger  bent (of denkt mogelijks zwanger te zijn), zeg dit dan aan uw tandarts bij het begin van de consultatie.

 

We raden u aan om in de mate van het mogelijke uw tandheelkundige zorg in dezelfde praktijk te laten opvolgen om een goede opvolging te verzekeren.